Enhver aktiv roer skal besidde almindelig svømmefærdighed.

 

Enhver roer skal kunne dokumentere, at han/hun til enhver tid kan svømme mindst 300 m. Det er roerens eget personlige ansvar evt. forældre/værge, at leve op hertil. For at bistå roerne i at opretholde disse svømmefærdigheder, har Maribo Roklub indgået aftale med Maribo Svømmehal om gratis adgang til svømmehallen. Se yderligere detaljer herom under punktet "Svømmehallen".

 

 

 

Svømmebevis kan hentes her.

Maribo Roklubs lokaler er videoovervåget. Overvågningen sker efter de her anførte retningslinjer.

TV-overvågning foretages for:

  • at skabe tryghed, hvis man er alene i klubben.
  • at forebygge hærværk og dårlig opførsel.
  • at forebygge tyveri.
  • at sikre, at det kun er medlemmer, der kommer i klubben.

Der foretages overvågning 24 timer i døgnet.

Der foretages tydelig skiltning om, at klubhuset TV-overvåges.

Optagelser slettes efter 14 dage med mindre, at de skal anvendes i forbindelse med opklaring af hændelser i klubhuset.

Billedoptagelser fra TV-overvågning må videregives, hvis et af følgende punkter er opfyldt:

  • Personen på optagelsen har givet sit udtrykkelige samtykke.
  • Videregivelsen sker som følge af lov.
  • Videregivelsen sker til politiet i kriminalitetsopklarende øjemed.

Kun Maribo Roklubs bestyrelse har adgang til optagelserne.

Adgang til optagelserne er beskyttet med password.

 

Det her er en ordensregel

Hold orden !