MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                                             Indkaldelse

 

                                      til

                 Ordinær generalforsamling

 

                             med efterfølgende standerhejsning

 

                                               I Maribo Roklub

                                      Lørdag den 25. marts 2017 

                                                    kl. 14.00

                                             I klubbens lokaler

                                     Generalforsamlingens dagsorden er følgende:


                                

                                 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

                                 2. Formandens beretning. 

                                 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
                                 4. Behandling af kontingent og -budgetforslag.
                                 5. Behandling af indkomne forslag.

                                     a) Ændring af Bådfond til Båd og Hus Konto

                                     b) Forslag til vedtægtsændring -

                                              se link GENERALFORSAMLING
                                 6. Valg af kasserer
                                 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
                                 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
                                 9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.
                                10. Eventuelt.