MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                           Indkaldelse til

                                                         Generalforsamling 2018

                                   lørdag den 24. marts 2018 kl. 14.00 I klubbens lokaler

                                     med efterfølgende standerhejsning og mindestund for

                                                     æresmedlem Knud Meyer.

                                      Herefter dejligt stort kage / kaffebord i klubhuset.

                                                            I Maribo Roklub

                                                              Dagsorden

  1.                                       1 Valg af:     Dirigent, referent og stemmetællere
  2.                                                        2 Formandens beretning
  3.                                                        3 Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4.                                                        4 Behandling af kontingent- og budgetforslag
  5.                                                        5 Behandling af indkomne forslag,

                                                          rettidigt indkommet 5 dage før d. 24.3.

  1.                                                        6 Valg af formand og kasserer. (i år formanden):

                                                        Bjarne Hallstrøm. Modtager genvalg

  1.                                        7  Valg af:

                                                        Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                                                        På valg:
                                                       Jane Pørtner, bestyrelsesmedlem.

                                                       Flemming Olsen, Suppleant.

                                                       Begge modtager genvalg

  1.                                         8 Valg af:

                                                        2 revisorer og suppleanter for disse.

                                                        Revisor, Tommy Lindebjerg Nielsen

                                                        Revisor, Ib Sk. Jørgensen

                                                        Suppleant, Keld Christiansen

                                                        Suppleant, Irene Raby

                                                        Alle modtager genvalg      

  1.                                         9 Valg af:

                                                        Repræsentanter til tillidsposter:

                                                        Motionsudvalg fitness:

                                                        Ungdomsudvalg:

                                                        Kaproning:

                                                        Køkkenudvalg:

                                                        Broer og udeområder:

                                                        Morgen og motionsroning:

                                                        Byggeudvalg:

                                                        Sponsorudvalg:

                                                        Tøjudvalg:

                                                        Udvalg for Hjemmeside:

                                                        Udvalg for instruktion:

                                                        Materialeudvalg:

                                                        Husudvalg:

  1.                                          10 Eventuelt