Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklubs bådehal

                   

 

 

 

 

                                                            Indkaldelse til

                                                    Generalforsamling 2019

                               lørdag den 30. marts 2019 kl. 14.00 I klubbens lokaler

                                               med efterfølgende standerhejsning.

                                        Herefter dejligt stort kage / kaffebord i klubhuset.

                                                            I Maribo Roklub

                 Dagsorden

  1.                  1.Valg af:              Dirigent, referent og stemmetællere
  2.                                               2. Formandens beretning
  3.                                               3.Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4.                                               4.Behandling af kontingent- og budgetforslag
  5.                                               5.Behandling af indkomne forslag,

                                                 rettidigt indkommet 5 dage før d. 30.3.

  1.                                               6.Valg af formand og kasserer. (i år kasserer):

                                                 Niels Pedersen. Modtager genvalg

  1.                  7.Valg af:

                                                  Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                                                  På valg:

                                                  Bo Balschmidt, bestyrelsesmedlem.

                                                  Bjarne Bue, bestyrelsesmedlem.

                                                  Bjarne Raby, bestyrelsesmedlem.

                                                  Flemming Olsen, Suppleant.

                                                 John Winther, Suppleant

                                                 Alle modtager genvalg

  1.                   8.Valg af:

                                                2 revisorer og suppleanter for disse.

                                                Revisor, Tommy Lindebjerg Nielsen

                                                Revisor, Ib Sk. Jørgensen

                                                Suppleant, Keld Christiansen

                                                Suppleant, Irene Raby

                                                Alle modtager genvalg

  1.                    9.Valg af:

                                               Repræsentanter til tillidsposter:

                                               Motionsudvalg fitness:

                                               Ungdomsudvalg:

                                               Kaproning:

                                               Køkkenudvalg:

                                               Broer og udeområder:

                                               Morgen og motionsroning:

                                               Byggeudvalg:

                                               Sponsorudvalg:

                                               Tøjudvalg:

                                               Udvalg for Hjemmeside:

                                               Udvalg for instruktion:

                                               Materialeudvalg:

                                               Husudvalg:

  1.                          10-Eventue

 

 

Storstrøms Forsikring

 

                                                                                                  

 

banner OK.png