Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklubs bådehal

                   

                           

 

 

                      Generalforsamling 2020

                                         med efterfølgende standerhejsning og båd dåb

                                                           samt det store kaffebord

                                                                    I Maribo Roklub

                                 lørdag den 28. marts 2020 kl. 14.00 I klubbens lokaler

                                                                                               

                                                      Dagsorden

  1.                                               1.    Valg af Dirigent, referent og stemmetællere                                                                    
  2.                                               2.    Formandens beretning
  3.                                               3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4.                                               4.    Behandling af kontingent- og budgetforslag
  5.                                               5.    Behandling af indkomne forslag.
  6.                                               6     Valg af formand og kasserer. (i år formand ):

                                                     Bjarne Hallstrøm. Modtager ikke genvalg.

                                                     Bestyrelsen foreslår Bo Balschmidt som ny formand.

  1.                                               7.    Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                                                     På valg:

                                                     Bjarne Hallstrøm, Jane Pørtner - Flemming Olsen &

                                                     John Winther Hansen. Alle modtager genvalg                  

  1.                                                8.   Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
  2.                                                9.   Valg af Repræsentanter til tillidsposter:

                                                     Motionsudvalg fitness:

                                                     Ungdomsudvalg:

                                                     Kaproning:

                                                     Køkkenudvalg:

                                                     Broer og udeområder:

                                                     Morgen og motionsroning:

                                                     Byggeudvalg:

                                                     Sponsorudvalg:

                                                     Udvalg for Hjemmeside:

                                                     Udvalg for instruktion:

                                                      Materialeudvalg:

                                                      Husudvalg:

  1.                                               10.   Eventuelt

                                                           

                                                                            

                                                                                

 

Storstrøms Forsikring