MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                                Generalforsamling 2018

                                         med efterfølgende standerhejsning
                                                       I Maribo Roklub
 
                      lørdag den 24. marts 2017 kl. 14.00 I klubbens lokaler
                                                                 
                                                                            Dagsorden
                           1. Valg af:                                                               Dirigent, referent og stemmetællere
                           2. Formandens beretning
                           3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
                           4. Behandling af kontingent- og budgetforslag
                           5. Behandling af indkomne forslag.
                           6. Valg af formand og kasserer. (i år formanden):   Bjarne Hallstrøm. Modtager genvalg
                           7. Valg af:                                                                 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter
                                                                                                            På valg: Jane Pørtner, Bjarne Bue og
                                                                                                            Flemming Olsen.
                                                                                                            Alle modtager genvalg
                            8. Valg af:                                                                2 revisorer og suppleanter for disse
                            9. Valg af:                                                                Repræsentanter til tillidsposter:
                                                                                                            Motionsudvalg fitness:
                                                                                                            Ungdomsudvalg:
                                                                                                            Kaproning:
                                                                                                            Køkkenudvalg:
                                                                                                            Broer og udeområder:
                                                                                                            Morgen og motionsroning:
                                                                                                            Byggeudvalg:
                                                                                                            Sponsorudvalg:
                                                                                                            Tøjudvalg:
                                                                                                             Udvalg for Hjemmeside:
                                                                                                             Udvalg for instruktion:
                                                                                                             Materialeudvalg:
                                                                                                             Husudvalg:
                              10. Eventuelt

                           

                                                                    

 

Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklubs bådehal

 

 

 

 

banner OK.png

 

 

 

 

 

Underkategorier