MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                                             Indkaldelse

 

                                      til

                 Ordinær generalforsamling

 

                             med efterfølgende standerhejsning

 

                                               I Maribo Roklub

                                      Lørdag den 25. marts 2017 

                                                    kl. 14.00

                                             I klubbens lokaler

                                     Generalforsamlingens dagsorden er følgende:


                                

                                 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

                                 2. Formandens beretning. 

                                 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
                                 4. Behandling af kontingent og -budgetforslag.
                                 5. Behandling af indkomne forslag.

                                     a) Ændring af Bådfond til Båd og Hus Konto

                                     b) Forslag til vedtægtsændring -

                                              se link GENERALFORSAMLING
                                 6. Valg af kasserer
                                 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
                                 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
                                 9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.
                                10. Eventuelt.

                                                                    

Maribo Roklubs bådehal

                                                                                                                                                     

                                             Velkommen til Maribo Roklub     

 

 

 

ROINSTRUKTION

 

 

Vil du lære at ro, så kom til roinstruktion

 

tirsdag og torsdag

fra kl. 17.00 til 19.00

 

Første gang tirsdag

               d. 2. Maj

                   Der vil være ro-instruktion 10 gange,

                og sidste gang er torsdag d. 1. Juni

 

Der vil hver gang være mindst 2 instruktører, der vil oplære dig i roningens forskellige discipliner.       

 Undervisningen er for alle!

               

           Kan du ikke skrive under på, at du kan svømme 300 m,

           så har vi svømmeveste du kan få på.

                Bestyrelsen i MR ser frem til at møde jer de kommende tirsdage og torsdage!

   

              

 

                                                                         

 

 

                                                                                                                                                       

 

                                                      

 

                                                                       

 

                                                                       

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

                                                                                          

                                                                           

Underkategorier