MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                                             Indkaldelse

 

                                      til

                 Ordinær generalforsamling

 

                             med efterfølgende standerhejsning

 

                                               I Maribo Roklub

                                      Lørdag den 25. marts 2017 

                                                    kl. 14.00

                                             I klubbens lokaler

                                     Generalforsamlingens dagsorden er følgende:


                                

                                 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

                                 2. Formandens beretning. 

                                 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
                                 4. Behandling af kontingent og -budgetforslag.
                                 5. Behandling af indkomne forslag.

                                     a) Ændring af Bådfond til Båd og Hus Konto

                                     b) Forslag til vedtægtsændring -

                                              se link GENERALFORSAMLING
                                 6. Valg af kasserer
                                 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
                                 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
                                 9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.
                                10. Eventuelt.

                                                                    

Maribo Roklubs bådehal

                                                                                                                                                     

                                             Velkommen til Maribo Roklub     

 

 

                           Ungdomstræning med Instruktør for roere op til 18 år

                                                                 Foregår mandage og fredage kl. 09.30

                                                                           og varer ca. 2 timer

                                     Første træning er fredag den 30. juli og sidste dag fredag den 4. August

                                                         Tilbydes for kun kr. 100,00 for resten af 2017

                                                                         Se opslag i Klubhuset

 

   

              

 banner OK.png

                                                                         

 

 

                                                                                                                                                       

 

                                                      

 

                                                                       

 

                                                                       

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

                                                                                          

                                                                           

Underkategorier