Velkommen til Maribo Roklub

Maribo Roklubs bådehal

       

                                  Roning er igen mulig fra den 5.Maj 2020

 

  Vær opmærksom på de særlige regler for roning som er udsendt til alle medlemmer.                                                             

Træningslokaler må fortsat ikke benyttes.

 

  

             Generalforsamling 2020

                                        

                 Udsat på grund af Coronavirus

 

    Bestyrelsen orienterer om ny dato, når situationen er til det

                                 

 

                                         med efterfølgende standerhejsning og båd dåb

                                                           samt det store kaffebord

                                                                    I Maribo Roklub

                                 lørdag den 28. marts 2020 kl. 14.00 I klubbens lokaler

                                                                                               

                                                      Dagsorden

  1.                                               1.    Valg af Dirigent, referent og stemmetællere                                                                    
  2.                                               2.    Formandens beretning
  3.                                               3.    Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
  4.                                               4.    Behandling af kontingent- og budgetforslag
  5.                                               5.    Behandling af indkomne forslag.
  6.                                               6     Valg af formand og kasserer. (i år formand ):

                                                     Bjarne Hallstrøm. Modtager ikke genvalg.

                                                     Bestyrelsen foreslår Bo Balschmidt som ny formand.

  1.                                               7.    Valg af 2 Bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter

                                                     På valg:

                                                     Bjarne Hallstrøm, Jane Pørtner - Flemming Olsen &

                                                     John Winther Hansen. Alle modtager genvalg                  

  1.                                                8.   Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse
  2.                                                9.   Valg af Repræsentanter til tillidsposter:

                                                     Motionsudvalg fitness:

                                                     Ungdomsudvalg:

                                                     Kaproning:

                                                     Køkkenudvalg:

                                                     Broer og udeområder:

                                                     Morgen og motionsroning:

                                                     Byggeudvalg:

                                                     Sponsorudvalg:

                                                     Udvalg for Hjemmeside:

                                                     Udvalg for instruktion:

                                                      Materialeudvalg:

                                                      Husudvalg:

  1.                                               10.   Eventuelt

                                                           

                                                                            

                                                                                

 

Storstrøms Forsikring

 

                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

Underkategorier