MARIBO ROKLUB      Maribo Roklubs bådehal

 

 

                                                                             Indkaldelse

 

                                      til

                 Ordinær generalforsamling

 

                             med efterfølgende standerhejsning

 

                                               I Maribo Roklub

                                      Lørdag den 25. marts 2017 

                                                    kl. 14.00

                                             I klubbens lokaler

                                     Generalforsamlingens dagsorden er følgende:


                                

                                 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere  

                                 2. Formandens beretning. 

                                 3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab.
                                 4. Behandling af kontingent og -budgetforslag.
                                 5. Behandling af indkomne forslag.

                                     a) Ændring af Bådfond til Båd og Hus Konto

                                     b) Forslag til vedtægtsændring -

                                              se link GENERALFORSAMLING
                                 6. Valg af kasserer
                                 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.
                                 8. Valg af 2 revisorer og suppleanter for disse.
                                 9. Valg af repræsentanter til tillidsposter.
                                10. Eventuelt.

                                                                    

 

                Velkommen til Maribo Roklub     

Maribo Roklubs bådehal

                                                                                                                                                     

                                                

                                          Kanindåb  og  Grillarrangement

             

                          Den 1. September kl. 17.00

 

                                        - vil der være kanindåb af nye roere fra 2016/17

                                                       

                                            Efter kanindåben er der stort grill arrangement,

                                 for alle medlemmer med ledsager.

 

                                  Vil du deltage i grillarrangementet, skal du medbringe

                                  det du vil grille og drikkevarer, samt tall. m.m.

                                  Klubben sørger for tilbehør

 

                                  Skriv dig på listerne, på opslagstavlen i klubhuset.

                                             

                                   Bestyrelsen

 

 

                            

              

             banner OK.png

                                                                         

 

 

                                                                                                                                                       

 

                                                      

 

                                                                       

 

                                                                       

                                                                      

                                                                      

                                                                      

                                                                      

 

                                                                                          

                                                                           

Underkategorier